Hlášení rozhlasu

Oznámení VSP jímky 4. 12. 2019

VSP Group,a.s.,nám.Míru117,Olešnice

679 74 Olešnice na Moravě

Zapsaná v OR,vedeném u KS v Brně,oddíl B,vložka 2727

 

 

OZNÁMENÍ

 

Společnost VSP Group,a.s. ,Olešnice, oznamuje, že z důvodu změny vodního zákona , od 1.1.2020 přestává provádět vývoz odpadů z jímek a septiků na pozemky.

Tuto službu bude provádět pouze těm zájemcům, kteří mají uzavřenu platnou smlouvu na likvidaci odpadů za septiků a jímek do čističky odpadních vod. Tuto smlouvu při objednání služby předloží k nahlédnutí.

Sdělujeme, že vývoz odpadů z jímek a septiků do čističky odpadních vod provádí po domluvě Vodárenská akciová společnost Boskovice,a.s., telefonní spojení : 516427270, 516427272.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsvěcení vánočního stromu ,mikulášská nadílka25. 11. 2019

M I K U L Á Š S K Á N A D Í L K A

SE USKUTEČNÍ VE KŘTĚNOVĚ

5.12.2019 NA HŘIŠTI V 17. 00 HOD.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

A UKÁZKA DŘEVĚNÉHO BETLÉMU

SE BUDE KONAT V SOBOTU 30.11.2019

NA NÁMĚSTÍČKU VE KŘTĚNOVĚ V 17.00 h

VYSTOUPÍ DĚTI ZUŠ LETOVICE

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

 

 

Zpravodaj 3/20194. 11. 2019

Zpravodaj 3/2019

vzorek vody říjen 20192. 10. 2019

Vzorek  vody říjen2019 

Změna jízdních řádů 6. 8. 2019

Dobrý den,

 

od 1. 9. plánujeme úpravu jízdního řádu linky 257. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a zkrácení času na přechod od autobusu k ZŠ Lysice dojde ke zvýšení počtu dojíždějících autobusů k ZŠ Lysice. Z tohoto důvodu je však vhodné upravit jízdu stávajících spojů 135 a 162, kdy dojde k jejich rozdělení na dva spoje. Návrh jízdního řádu linky 257 naleznete v příloze tohoto emailu.

 

U spoje 162 na základě místního šetření dochází z důvodu čekání na přípojné spoje k blokování prostoru před ZŠ Lysice, kdy ostatní spoje nemohou bezproblémově obsloužit zastávku. Proto dochází k významným zdržením a zvýšenému pohybu cestujících mezi vozidly, která by měla odjíždět. Pro zvýšení bezpečnosti všech osob pohybujících se v prostoru před školou proto navrhujeme rozdělení spoje 162, který bude ukončen u ZŠ Lysice a nadále zde nebude vyčkávat a blokovat dojezd dalších spojů. Po výstupu cestujících se autobus vrátí na zastávku Lysice, pohostinství, kde vyčká návazností a následně pojede do Boskovic. Tímto dojde k uvolnění prostoru točny autobusů pro další dojíždějící spoje a výstupu školáků v blízkosti školy bez nutnosti pěšího přesunu podél komunikace od hlavní silnice.

 

U spoje 135 jsme reagujeme na žádost obce Černovice obdrženou prostřednictvím ZŠ Lysice, která požaduje opoždění spoje z důvodu konce vyučování. Stávají spoj 135 z Boskovic bude ukončen v zastávce Lysice, pohostinství, aby byly zachovány přestupní vazby pro cestující jedoucí od Boskovic. Autobus následně zajede k ZŠ Lysice a pojede v požadované pozdější časové poloze ve směru Hodonín u Kunštátu a Olešnice.

 

Nově ke škole zajede také spoj 143 z Boskovic v čase 7:43 na žádost rodičů z Voděrad a Drnovic.

 

 

Věříme, že uvedená opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu u ZŠ Lysice přijmou s pochopením cestující do/z Boskovic, kterým se sníží  komfort cestování. Pokud máte k navrhovanému jízdnímu řádu zásadní připomínky, prosíme o jejich neodkladné zaslání.

Plakát divadlo 28.611. 6. 2019

Plakát na divadlo 28.6. od 19 h Křtěnov výletiště 

Pout 201911. 6. 2019

ZveZveme  všechny naše příznivce na první prázdninový víkend 28.6-30.6. 2019 do KŘTĚNOVA

PÁTEK 28.6. 2019 - DIVADLO

V 19 hodin DIVADLO s názvem: ZASE TI TUPITELÉ - divadelní spolek BLAŽENY z Horního Poříčí nás tentokrát nechá nahlédnout na jednání zastupitelstva jedné malé obce.

SOBOTA 29.6.2019 – LETNÍ PLES

V 18 hodin MŠE SV. ke cti svatých Petra a Pavla

Ve 20 hodin LETNÍ PLES - k tanci a poslechu hraje hudba LA CLASSIC z Lažan

NEDĚLE 30.6. 2019 – DĚTSKÝ DEN

Ve 14 hodin DĚTSKÝ DEN tentokrát pod názvem Z POHÁDKY DO POHÁDKY – na děti, ale i dospělé se těší pohádkové bytosti a skupina historického šermu. Děti jsou vítány v pohádkových kostýmech.

Všechny akce se konají v areálu hřiště ve Křtěnově. Jako tradičně je po celý víkend pro Vás připravena výborná kuchyně a občerstvení.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!!

Obec Křtěnov a SDH Křtěnov

zápis do ZŠ a MŠ 27. 2. 2019

Zápisy do ZŠ a MŠ Olešnice

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pondělí 1. dubna 2019 od 13.00 do 15.00 hod. v prostorách ZŠ.

Zápis dětí do MŠ proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.30 do 16.00 hod. v budově MŠ.

Podrobné informace k oběma zápisům jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Vladimír Hél, zástupce statutárního orgánu ZŠ a MŠ Olešnice

 

 

Knihovna 11. 2. 2019

Upozornujeme občany, že si  mohou  nově najít  knihy které  by je zajímali  na novém  online katalogu  obecní  knihovny na : https://boskovice.tritius.cz/library/krtenov/

Obecní  knihovna otevřena  každou  středu  16-18 h 

Mudr. Nechuta9. 11. 2018

Dr. Nechuta oznamuje, že v pondělí 12.11. neordinuje z důvodu dovolené. Zastupuje Dr. Zatloukal ve svých ordinačních hodinách.